Αίθουσα Πιστοποιήσεων

Περιγραφή

Η αίθουσα των εξετάσεων είναι πιστοποιημένη ως εξεταστικό κέντρο από τον φορέα Globacert, κατάλληλη για εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.