Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη

Περιγραφή

Ανταλλαγή και δανεισμός επιλεγμένων βιβλίων. Αποστολή της είναι να προσφέρει πρόσβαση στη γνώση, να αναπτύξει τη φιλαναγνωσία και να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.