Τεχνητή
Νοημοσύνη

Kατανόηση της τεχνολογίας ChatGPT και του τρόπου χρήσης του

Tεχνολογία GPT και το ChatGPT, παραδείγματα εφαρμογής, οδηγίες χρήσης, πρακτικές συμβουλές.

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και τα μαθήματα γίνονται συνεχώς ενδιαφέροντα και διασκεδαστικα.

Διδασκαλία Τεχνητή Νοημοσύνη ChatGpt | AI

 1. Κατανόηση της βασικής λειτουργίας: Θα μάθουμε πώς λειτουργεί το ChatGPT. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση του ότι πρόκειται για ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που παράγει κείμενο βάσει των δεδομένων που του δίνονται.
 2. Δημιουργία περιεχομένου για μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Χρησιμοποιούμε το ChatGPT για τη δημιουργία ενδιαφέροντος περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία εξυπνών τίτλων άρθρων ή τη σύνταξη προκλητικών ερωτήσεων για συζητήσεις.
 3. Επικοινωνία με το ChatGPT για ανταπόκριση σε ερωτήσεις: Συνομιλούμε με το  ChatGPT με ερωτήσεις και παίρνουμε  απαντήσεις, όπως ερωτήσεις για την έρευνα ή την επίλυση προβλημάτων. Το μοντέλο θυμάται την συνομιλία μας.
 4. Διασκεδαστικές εφαρμογές: Δημιουργούμε διασκεδαστικές εφαρμογές όπου δοκιμάζουμε τις δυνατότητες του ChatGPT, όπως στο παιχνίδι “Συμπλήρωσε το κείμενο” ή το “Δημιούργησε ιστορία με βάση την πρόταση που δόθηκε.”

Σημείωση: Είναι σημαντικό να  χρησιμοποιούμε το ChatGPT με γνώμονα την ηθική και την ασφάλεια και  χρησιμοποιούμε την τεχνολογία υπεύθυνα.

Δημιουργία απλών κειμένων

 1. Εισαγωγή στο ChatGPT:  Πρόκειται για ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να παράγει ανθρώπινο παρόμοιο κείμενο με βάση τα δεδομένα που του παρέχονται.
 2. Κατανόηση της εισόδου και της εξόδου: Θα μάθουμε  πως να δίνουμε εισόδους (ερωτήσεις ή προτάσεις, prompts) στο ChatGPT και πώς να αντλούμε εξόδους (απαντήσεις) από αυτό.
 3. Πειραματισμός: Δίνουμε απλές ερωτήσεις και  βλέπουμε πώς αντιδρά το μοντέλο, πχ στην ερώτηση ‘δώσε μου 3 ονόματα για το σκυλάκι μου που είναι μαύρο’ κάθε φορά θα παίρνω και διαφορετική απάντηση ανάλογα με τις ρυθμίσεις που κάνουμε.
 4. Κατανόηση των περιορισμών: Υπάρχουν περιορισμοί για το ChatGPT, όπως η ανάγκη για σαφείς ερωτήσεις και η δυνατότητα παραγωγής ανακριβών πληροφοριών. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το μοντέλο δεν έχει πραγματική κατανόηση και μπορεί να παραγει λανθασμένες απαντήσεις. Επίσης ότι έχει εκπαιδευτεί με γνώσεις ως το Σεπτέμβριο το 2021.

Βασική χρήση για τη δημιουργία κειμένου:

 1. Δημιουργία βασικού κειμένου: Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία προτάσεων ή σύντομων κειμένων σε διάφορα θέματα.
 2. Σύνταξη εκθέσεων ή άρθρων: Με το ChatGPT σύντασουμε εκθέσεις, άρθρα ή ερευνητικές εργασίες που μπορούμε να επεξεργαστούμε.
 3. Επεξεργασία κειμένου: Προσεγγίζουμε τη σημασία που έχει η αναθεώρηση και η επεξεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας του κειμένου.
 4. Αξιολόγηση πηγών και πληροφοριών:  Μαθαίνουμε πώς να διακρίνουμε αξιόπιστες πηγές από μη αξιόπιστες και να προστατεύουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. Συνεργασία:  Συνεργάζομαστε με την ομάδα μας χρησιμοποιώντας το ChatGPT για τη δημιουργία κοινών εργασιών ή έργων. Αυτό ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη συλλογική δημιουργία.
 6. Μετάφραση: Εύκολα και αξιόπιστα ζητάμε από το ChatGPT να μας μεταφράση οτιδήποτε σε όποια γλώσσα επιθυμούμε.
 7. Προγραμματιστές: Μπορούμε να του ζητήσουμε να μας γράψει κώδικα για όποια γλώσσα θέλουμε και σε όποια πλατφόρμα.

Προηγμένες δεξιότητες και εφαρμογές

 1. Δημιουργία πολυπλοκότερου περιεχομένου: Δημιουργούμε πιο πολύπλοκα περιεχομένα όπως άρθρα ειδήσεων, εκθέσεις, επιστημονικές εργασίες ή ακόμη και λογοτεχνικά κείμενα. 
 2. Εξερεύνηση ειδικών τομέων: Θα διδάξουμε τους εκπαιδευόμενους πώς να χρησιμοποιούν το ChatGPT για την εξερεύνηση ειδικών τομέων όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η ιατρική, η νομική κ.λπ. 
 3. Εφαρμογές σε ερευνητικά έργα:  Χρησιμοποιούμε το ChatGPT ως εργαλείο για την υποστήριξη ερευνητικών έργων. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες, να βοηθήσει στη σύνταξη ερευνητικών εργασιών ή να διευκρινίζει πολύπλοκες έννοιες.
 4. Δημιουργία προηγμένου περιεχομένου για το διαδίκτυο: Εξηγούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ChatGPT για τη δημιουργία περιεχομένου που θα δημοσιεύθεί στο διαδίκτυο, όπως ιστολογία, πολυμέσα, ή περιεχόμενο για ιστοσελίδες.
 5. Συνεργατικά έργα: Ενθαρρύνονται οι ομάδες να συνεργάζονται μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν το ChatGPT ως εργαλείο για τη συνεργατική δημιουργία περιεχομένου.
 6. Προωθήση της καινοτομίας: Μπορούμε να σκέφτομαστε καινοτόμα και να δοκιμάζουμε νέες ιδέες και προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας το ChatGPT.

Κάνε την εγγραφή σου

Επικοινώνησε μαζί μας
Ακαδημία Πόλις

Για περισσότερες πληροφορίες;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.  Μάθετε περισσότερα.