Αξιολόγηση Β2 Independent User

Facebook

Για να συμμετάσχετε παρακαλώ κάντε 'Είσοδο"  ή  "Εγγραφή" .

Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες περίπλοκων κειμένων. Μπορούν να αλληλοεπιδρούν με κάποια ευχέρεια και να επικοινωνούν εύκολα. Μπορούν να γράψουν σαφή, λεπτομερή κείμενα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Στο παρακάτω τεστ αξιολόγησης θα δεις πόσο κοντά είναι οι γνώσεις σου στο επίπεδο B2 Independent User (B2 Καλή Γνώση).

H εξέταση αποτελείται από 2 Ενότητες.
Η συνολική διάρκεια αυτής της εξέτασης είναι 90 λεπτά.

  • Κατανοήστε το επίπεδο των αγγλικών σας


    Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένας τρόπος περιγραφής της γλωσσικής ικανότητας και χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα στο σωστό επίπεδο.

    Το CEFR έχει έξι επίπεδα από A1 έως C2. Για κάθε επίπεδο, το CEFR περιγράφει τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος όταν μιλά, διαβάζει, ακούει και γράφει στα αγγλικά.

     

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.