Νέα Τεχνολογία

Νέα Τεχνολογία

Η νέα τεχνολογία στην εκπαίδευση ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μας και τα διαδικτυακά μαθήματα μας προσφέρουν εξατομικευμένη εκπαίδευση, βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν στον δικό τους ρυθμό.

Επιστήμη του Εαυτού

Επιστήμη του Εαυτού

Η επιστήμη του εαυτού συνδυάζει τις πρακτικές από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη νευροεπιστήμη και άλλους τομείς για να διευκολύνει την αυτοσυνειδητοποίηση και την αυτοβελτίωση. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας, τη βελτίωση των σχέσεων μας με άλλους και την επίλυση προσωπικών προβλημάτων.

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών είναι απαραίτητα για επικοινωνία και πολιτιστική εμπλοκή. Προσφέρουν δυνατότητα να εξασκήσουμε τη γλωσσική ικανότητα και να εμβαθύνουμε σε άλλους πολιτισμούς, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Νέα τεχνολογία

ΕΚΠΤΩΣΗ

Δια ζώσης, Online, On demand

Πιστοποίηση

Εισηγητές:
Σταυρόπουλος Αθανάσιος | Σταυρόπουλος Νικόλαος

Επιστήμη του εαυτού

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών