Διαχείριση Ψηφιακών Μαθημάτων E-Learning

Κάνουμε χρήση της τεχνολογίας για να ενισχύσουμε την μάθηση, την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου, την συνεργατική εργασία και τη συμμετοχή των μαθητών.

Χαρακτηριστικά

  • Θεματικές Νέας Τεχνολογίας, Επιστήμης Εαυτού και Πολιτισμού
  • Μηνιαίος Κύκλος (ή μεγαλύτερης διαρκείας) Ψηφιακών Μαθημάτων e-learning
  • Zoom Live Online Σεμινάρια
  • Μαγνητοσκοπημένα Σεμινάρια-Εργαστήριa
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο Πολυχώρος Πόλις φιλοξενεί Ψηφιακά Μαθήματα E-Learning, με θεματικές Νέας Τεχνολογίας, Επιστήμης Εαυτού και Πολιτισμού

Μπορούμε να διαχειριστούμε από ένα σεμινάριο λίγων ωρών, μέχρι και έναν μηνιαίο κύκλο (ή και μεγαλύτερης διαρκείας). Σας παρέχουμε την πλατφόρμα του zoom για τα live online μαθήματά σας, καθώς και τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια σας, μετά από επεξεργασία από την γραφιστική ομάδα του Πόλις. Μπορούμε να ανεβάσουμε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό μας δώσετε (κείμενο, ηχητικό, video) και να δώσουμε βεβαιώσεις παρακολούθησης για το εκάστοτε σεμινάριο.

Προσδιορισμός κόστους για την Διαχείριση Ψηφιακών Μαθημάτων E-Learning
Μετά την συμφωνία των δυο πλευρών για τα σεμινάρια και το περιεχόμενό τους, Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για το Κόστος… Οι τιμές ανά άτομο στο κάθε σεμινάριο ξεκινούν από 10€

Ψηφιακά μαθήματα e-learning

Επιμέλεια
Dr. Σταυρόπουλος Νικόλαος
Διδάκτωρ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ακαδημία | Πολυχώρος “Πόλις”
Εκπαίδευση | Πολιτισμός με Στυλ & Αισθητική

Ψηφιακά μαθήματα E-Learning

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.  Μάθετε περισσότερα.