Όροι & Προϋποθέσεις

Περιεχόμενα

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου να διαβάσουν
προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.inpolis.gr η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα
αναφέρεται ως “Ιστότοπος”.

Ο Ιστότοπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία Πόλις
Εκπαίδευση – Πολιτισμός Σταυρόπουλος Νικ. Αθανάσιος, η οποία εφεξής
για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως “Εταιρεία”.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Σταυρόπουλος Νικ. Αθανάσιος
Διακριτικός Τίτλος: Πόλις Εκπαίδευση – Πολιτισμός
Έδρα: Μαρίνου Αντύπα 62-66, Νέο Ηράκλειο Αττικής, 14121
ΔΥΟ: Ν. Ιωνίας
ΑΦΜ: 169011554
Τηλέφωνο: +30 210 2770 181
Email: [email protected]
Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο
και την πλοήγηση του χρήστη στον Ιστότοπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη
ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με
τους όρους αυτούς.
Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός
οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον Ιστότοπο.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα
στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη
μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.
Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το
περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική
ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το
κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε
περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των
όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του
περιεχομένου του Ιστότοπου (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες,
υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της
Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου

απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και
ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή,
αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση
(download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του
περιεχομένου του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να
προκύψει από την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση των πληροφοριών
και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Το σύνολο του περιεχομένου
και των υπηρεσιών του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν».
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι
υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και
σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την
ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων
και των υπηρεσιών.
Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως
οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί
γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως
για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το
κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του Ιστότοπου παρέχεται
η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η
τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη
διευκόλυνσή των χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο
διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του
περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).
Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η
περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού
τόπου αυτού.
Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την
πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που
παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων
συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την
αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.