Μαθαίνω τα Μυστικά του
ChatGPT

Ξεκινήστε τώρα

Kατανόηση της τεχνολογίας του ChatGPT

Οδηγός Αρχαρίων για το ChatGPT

Μυστικά της Ευφυούς Συνομιλίας

Γιατί να εγγραφώ σε ένα μάθημα σχετικά με το ChatGPT.

 1. Ενίσχυση Τεχνολογικών Δεξιοτήτων
 2. Βελτίωση Αποδοτικότητας στην Εργασία
 3. Δημιουργικότητα και Καινοτομία
 4. Παραμονή στην Ενημέρωση και στις Τάσεις της Τεχνολογίας
 5. Επαγγελματική Ανάπτυξη
 6. Προσωπική Εμπλοκή με Προηγμένες Τεχνολογίες
 7. Προσαρμοστική Μάθηση και Διασκέδαση

Σημείωση: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιώ το ChatGPT με γνώμονα την ηθική και την ασφάλεια και να χρησιμοποιώ την τεχνολογία υπεύθυνα.

Πεδία Εκπαίδευσης

 1. E-learning:  Ψηφιακή Διδασκαλία 24 ώρες το 24ωρο | Θεωρητική προσέγγιση | Πρακτικές Εφαρμογές με εξαιρετικά παραδείγματα…
 2. Φροντιστηριακά Μαθήματα: Φροντιστηριακή Εκπαίδευση με Δια ζώσης Διδασκαλία & ταυτόχρονα Live Online.
 3. Τεστ | Ασκήσεις | Quiz

Τι θα μάθω

 1. Εισαγωγή στο ChatGPT: Τι είναι το ChatGPT και πως λειτουργεί
 2. Κατανόηση της εισόδου και της εξόδου: Ερωτήσεις ή προτάσεις, prompts στο ChatGPT και πώς να αντλώ απαντήσεις
 3. Πειραματισμός: Δίνω απλές ερωτήσεις και  βλέπω πώς αντιδρά το μοντέλο
 4. Κατανόηση των περιορισμών: Υπάρχουν περιορισμοί για το ChatGPT, όπως η ανάγκη για σαφείς ερωτήσεις και η δυνατότητα παραγωγής ανακριβών πληροφοριών

Βασική χρήση του ChatGPT

 1. Δημιουργία βασικού κειμένου
 2. Σύνταξη εκθέσεων ή άρθρων
 3. Επεξεργασία κειμένου
 4. Αξιολόγηση πηγών και πληροφοριών
 5. Συνεργασία
 6. Μετάφραση
 7. Προγραμματιστές

Προηγμένες δεξιότητες και εφαρμογές

 1. Δημιουργία πολυπλοκότερου περιεχομένου: Εκθέσεις, επιστημονικές εργασίες ή ακόμη και λογοτεχνικά κείμενα. 
 2. Εξερεύνηση ειδικών τομέων: Εξερεύνηση ειδικών τομέων όπως η επιστήμη, τεχνολογία, ιατρική, νομική κ.λπ. 
 3. Εφαρμογές σε ερευνητικά έργα:  Ως εργαλείο για την υποστήριξη ερευνητικών έργων
 4. Δημιουργία προηγμένου περιεχομένου για το διαδίκτυο: Ιστολογία, πολυμέσα, ή περιεχόμενο για ιστοσελίδες.
 5. Συνεργατικά έργα: Εργαλείο για τη συνεργατική δημιουργία περιεχομένου.