Σχολή Συναισθημάτων

Ανακαλύπτω τη δύναμη των συναισθημάτων: Επανεκπαιδεύω την Αυτοεκτίμηση... την Αποδοχή...

Μαθαίνω να κατανοώ και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματα: Μία Σχολή για τις Εξαιρετικές ικανότητες του Συγκινησιακού Εγκεφάλου...

Ενισχύω τις συναισθηματικές μου δεξιότητες: Η Μαγεία της Επικοινωνίας... Η Δημιουργία Εξαιρετικών Σχέσεων...

Εισαγωγικό Σεμινάριο | Βίντεο

Ένα Ταξίδι Έκφρασης Επικοινωνίας Σχέσης… για τις βαθύτερες γνώσεις των συναισθημάτων, με σκοπό να επανεκπαιδεύσουμε την Τέχνη της Αυτοεκτίμησης και Αποδοχής ώστε να διευρύνουμε την κατανόηση ιδιαίτερων στιγμών της Ζωής μας και του κόσμου γύρω μας…

Αναπαραγωγή Βίντεο

Εισαγωγικό Σεμινάριο | Ηχητικό

Δρ. Νίκος Σταυρόπουλος

Διδάκτωρ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Καθηγητής Σεμιναριακών Κύκλων Επιστήμης του Εαυτού και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πολυχώρου και της Ακαδημίας  “Πόλις ”

Σημειώσεις Σεμιναρίων

Συναισθηματική Νοημοσύνη | Ορισμοί

Συναισθηματική Νοημοσύνη

ΣΝ | Αυτοεκτίμηση | Αποδοχή

ΣΝ – Αυτοβελτίωση

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου βασισμένου στη Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένας πολύτιμος τρόπος για κάποιον να αυξήσει την αυτογνωσία και να ενισχύσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μέσω αυτού, οι άνθρωποι αποκτούν βαθύτερη κατανόηση των δικών τους συναισθηματικών αντιδράσεων και της επίδρασής τους στις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους.
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα κάποιου να διαχειρίζεται συγκρούσεις, να καλλιεργεί ανθεκτικότητα και να χτίζει ισχυρές και έντιμες σχέσεις.
Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί επίσης ένα εργαλείο για τη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης, καθώς η ευαισθησία στα συναισθήματα και η κατανόηση των συναισθηματικών καταστάσεων των άλλων είναι κρίσιμες δεξιότητες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. 

Μαθήματα που προτείνουμε

Μαθετε τα μυστικά του ChatGPT | Τεχνητή Νοημοσύνη AI

Η Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και η ουσιαστική εκμάθηση της τεχνικής για τη δημιουργία κατάλληλης επικοινωνίας, μέσα από ουσιαστικές ερωτήσεις και προτροπές (prompts) στο ChatGPT είναι σημαντική για αρκετούς λόγους:

  1. Αποτελεσματική Επικοινωνία: Καλοσχηματισμένες προτροπές βοηθούν το μοντέλο να κατανοήσει καλύτερα την ερώτηση ή το αίτημα. Αυτό οδηγεί σε πιο ακριβείς και χρήσιμες απαντήσεις.

  2. Χρήση Συγκεκριμένων Λειτουργιών: Η γνώση του πώς να διατυπώνεις προτροπές επιτρέπει την αξιοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών του ChatGPT, όπως η δημιουργία κειμένου, προγραμματισμός, ή ακόμα και η αναζήτηση πληροφοριών.

  3. Αποφυγή Παρεξηγήσεων: Σαφείς και συγκεκριμένες προτροπές μειώνουν τον κίνδυνο παρεξηγήσεων ή λανθασμένων ερμηνειών από το σύστημα.

  4. Δημιουργική Χρήση: Μάθοντας να δημιουργείς αποτελεσματικές προτροπές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT για δημιουργικές εφαρμογές, όπως γράψιμο ιστοριών, ποίησης ή ακόμα και για τη δημιουργία έργων τέχνης.

  5. Μάθηση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η διαδικασία μάθησης για την κατασκευή προτροπών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη γλωσσικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Κύκλος Σεμιναρίων Συναισθηματικής Νοημοσύνης Η Δύναμη των Συναισθημάτων στην Υγεία και στην Ευζωία

Ο κύκλος μαθημάτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αυτογνωσία, την αυτορρύθμιση, την κοινωνική ευαισθησία, τις δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και την αυτο-ενσυναίσθηση. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα δικά τους συναισθήματα και να εκφράζουν αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους ανάγκες.
Θεματικές Ενότητες | Ακαδημία Συναισθημάτων | Ακαδημία Ζωής
1. Συναισθηματική Νοημοσύνη
2. Αυτοεκτίμηση – Αποδοχή
3. Αφθονία
4. Αυτοβελτίωση – Προσωπική Εξέλιξη
5. Αναλάβετε Δράση
6. Επικοινωνία
7. Αξίες
8. Συμπεριφορά
9. Προσωπικότητα
10. Συναίσθημα και Αντίδραση στο Σώμα
11. Γλώσσα Σώματος
12. Νόμος της Έλξης

Βιβλία που προτείνουμε